Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku

przez | 13 października 2018
Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku Spółka dzierżawcza Spółka Akcyjna w Katowicach rozpoczęła swoją działalność w lutym 1922 roku. Tak brzmiała pełna nazwa podmiotu. W skrócie, w okresie funkcjonowania Spółki używana była nazwa Skarboferm. Powstanie Spółki było efektem umowy zawartej w 1921 roku pomiędzy Francją, a Polską. Powstanie Spółki miało znacząco polityczny charakter. Spółka dzierżawiła „elementy” wchodzące w skład mienia państwowego, które to objęło kopalnie węgla kamiennego oraz zakłady przeróbki wstępnej i zaawansowanej węgla. Dzierżawiony majątek objął kopalnię węgla kamiennego Bielszowice, Król oraz Wyzwolenie i Knurów. Dodatkowo dzierżawie podlegała również koksownia wraz z brykieciarnią węgla kamiennego. Celem wykorzystania w odpowiedni sposób gazów procesowych, powstających w koksowni, w 1927 roku wybudowano pierwszą w Polsce fabrykę amoniaku wytwarzanego w oparciu o gaz koksowniczy. Spółka działała do wybuchu II wojny światowej, kiedy to została przejęta przez zarząd niemiecki. Biorąc pod uwagę intensywność i zakres procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Spółkę można stwierdzić, że przyczyniła się ona do znacznego rozwoju zakładów wchodzących w skład dzierżawczy Skarbofermu.

    Źródła:

  1. Wikipedia
Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku Spółka dzierżawcza Spółka Akcyjna w Katowicach graficznie

Pismo przedstawia firmówkę Polskich Kopalni Skarbowych na Górnym Śląsku Spółka dzierżawcza Spółka Akcyjna w Katowicach w korespondencji z potencjalnym pracownikiem spółki poszukującym pracy w Skarbofermie. Pismo datowane jest na 4 sierpień 1925 roku. Ówczesne biura spółki zlokalizowane była w Chorzowie na rynku (Rynek 9-15).

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) lakierni/malarni
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; pozwolenie na emisję gazów i pyłów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów, wpis do BDO
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)