Fabryka Lokomotyw FABLOK w Chrzanowie

przez | 15 listopada 2018
Fabryka Lokomotyw Fablok w Chrzanowie

Fabryka Lokomotyw Fablok w Chrzanowie

Fabryka Lokomotyw FABLOK w Chrzanowie rozpoczęła swoją działalność w lutym 1919 roku. Rok później podpisano umowę z rządem polskim na dostawę 1200 lokomotyw (w ciągu 10 lat), a także zmieniono nazwę na: Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Zakłady w Chrzanowie. Pierwszy parowóz, Tr21-19 zostaje przekazany do użytku zewnętrznego w 1922 roku. Powstał on w oparciu o projekt austriacki. W ówczesnym czasie kotły do parowozów dostarcza do Fabryki, sosnowiecki Fitzner i Gamper. W roku 1924 powstaje pierwszy parowóz wyłącznie na częściach krajowych (Tr21-37). Do 1925 roku produkowana jest setna maszyna. Wraz z roczpoczęciem II wojny światowej zakłady przechodzą w zarząd niemiecki. Utworzona zostaje Oberschlesische Lokomotivwerke AG Krenau O/Schl. Pierwszy powojenny parowóz powstaje już w 1945 roku. Jest to Ty42 przekazany dla DOKP Kraków. W 1948 roku następuje wejście fabryki w skład Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego TASKO w Poznaniu. W 1951 roku następuje zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego. Wówczas rozpoczyna się produkcja lokomotyw spalinowych. W okresie od 1948 roku do 1993 roku wyprodukowano blisko 5402 sztuk lokomotyw spalinowych. W 1977 roku ponownie następuje zmiana nazwy na Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok. W 1980 roku zakład uruchomił w oparciu o kooperację z Zakładem Budowy Żurawi w Nikopolu na Ukrainie (część obrotowa) i z Fabryką Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie (wysięgnik teleskopowy) produkcję żurawi drogowych DS-0253T o udźwigu 25 ton. W 1991 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa co skutkowała w 2001 roku powstaniem Pracowniczej Spółki Akcyjnej – „Bumar-Fablok„. Dnia 5 marca 2009 nastąpiło połączenie spółek – Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar-Fablok” SA wraz z „Fablok” Pracownicza SA. W wyniku połączenia powstała nowa spółka pod nazwą Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce „Fablok” Spółka Akcyjna. Połączenie spółek zakończyło długoletni proces prywatyzacji przedsiębiorstwa. NIe pomógł on jednak zakładowi. 21 maja 2013 sąd w Krakowie ogłosił upadłość firmy.

    Źródła:

  1. Wikipedia
  2. Fablok SA – strona internetowa fablok.com.pl

Fabryka Lokomotyw Fablok w Chrzanowie graficznie

Pismo przedstawia firmówkę Fabryki Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego FABLOK w Chrzanowie w korespondencji z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie.

 

SPONSOR STRONY:

ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) lakierni/malarni
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; pozwolenie na emisję gazów i pyłów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa, sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów, wpis do BDO
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)