Szlakiem szlaki

Żużel z Huty w Bruśku

Czy znacie szlakę? Czy warto ją bliżej poznać?

Zacznijmy od samego początku

 

Czym jest szlaka?

Dla wielu osób słowo to zapewne kojarzyć się może z popiołem z paleniska, który to wykorzystywany jest w przydomowych warunkach do posypywania chodnika czy też drogi, wtedy gdy wystąpi oblodzenie. W słowniku znajdziemy definicję, która jest bardzo skrótowa i nieco ograniczająca. Wg tej definicji szlaka to:

sypki, odpadowy materiał po produkcji hutniczej

lub też rozwijając definicję:

produkt odpadowy procesów hutniczych metali, stop zawierający zanieczyszczenia rud (żużel wielkopiecowy, żużel stalowniczy, żużel szybowy), topniki i pewną ilość tlenków metali lub pozostałość po spaleniu np. węgla, koksu, stanowiąca masę szklistego spieczonego popiołu

Szlaka to inaczej żużel. Żużle od zawsze były wykorzystywane, w mniejszym lub większym stopniu, w gospodarce. W ostatnich latach w związku z poszukiwaniem ograniczenia kosztów oraz szumnym hasłem gospodarki zeroemisyjnej, po odpady tego typu sięga się coraz częściej. Nie tylko wykorzystuje się odpady, które powstają bezpośrednio na bieżąco ale również eksploatuje się dawne składowiska gdzie odpady tego typu były w zorganizowany lub też niezorganizowany sposób składowane. Z tego względu żużle znikają w zastraszającym tempie. Przykładem takich miejsc jest Wełnowiec w Katowicach czy też rejon Żabich Dołów w Bytomiu. Do niedawna miejsca zasobne w żużle z wytopu rud cynku składowane w obrębie tych obszarach od ponad 100 lat, obecnie wyczyszczone praktycznie do cna.

Więcej o miejscach gdzie zlokalizowane są żużle, ich składzie i właściwościach przeczytasz w poniższych wpisach:

artykuły z grupy szlakiem szlaki