Archiwum autora: Tomasz

Siemianowickie ciepło z przykopalnianej ciepłowni

Skutkiem przemian ustrojowych z roku 1989 były podziały dotychczasowych zakładów, często skupiających wokół siebie wszystkie działy główne, jak i pochodne, na poszczególne oddziały. Restrukturyzacja ówczesnych zakładów miała przede wszystkim usunąć ze struktur wszystkie kosztowne wydziały …

FAKOP idzie w technologię fluidalną

W sumie to tak niedawno, z drugiej strony, już tyle lat upłynęło. Gdy z początkiem XXI wieku miałem przyjemność pobierać próby odpadów paleniskowych pochodzących ze spalania paliw w kotłach fluidalnych, odnosiło się wrażenie, że ta technologia jest użytkowana na terenie Polski już od wielu, wielu lat. A minęła wówczas …