Siemianowickie ciepło z przykopalnianej ciepłowni

przez | 14 stycznia 2022

Skutkiem przemian ustrojowych z roku 1989 były podziały dotychczasowych zakładów, często skupiających wokół siebie wszystkie działy główne, jak i pochodne, na poszczególne oddziały. Restrukturyzacja ówczesnych zakładów miała przede wszystkim usunąć ze struktur wszystkie kosztowne wydziały i pozwolić na rentowność zakładu głównego. Zapewne i tak było w przypadku Kopalni Węgla Kamiennego “Siemianowice”.

Historia Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o.

Datą utworzenia Ciepłowni, jako swoistego bytu był pierwszy listopada 1992 roku. Cytując bezpośrednie zapisy ze strony siemianowickiej Ciepłowni (Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o.)

W planach tejże restrukturyzacji zgodnie z ówczesnym trendem wydzielono ze struktur zakładu oddziały, nie mające bezpośredniego wpływu na wydobycie węgla. Zrestrukturyzowano między innymi oddział budowlany, dwie kotłownie i oddział transportowy, powołując spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydzielono zasoby mieszkaniowe, z których utworzono Spółdzielnię Mieszkaniową “Michał” (wcześniejsza nazwa Spółdzielnia Mieszkaniowa “Gwarek”). Oddano również w najem zakładowe domy wczasowe.

Ponieważ oddział ciepłowni oprócz usług dla kopalni (np. produkcja pary dla maszyn wyciągowych) świadczył również usługi zewnętrzne (np. para i gorąca woda dla celów grzewczych, technologicznych oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej), to rachunek ekonomiczny przemawiał za rozpoczęciem działalności na własny rachunek. Mając rynek zbytu na energię cieplną, oddział ciepłowni przy odpowiedniej polityce cenowej rozpoczął działalność na terenie Siemianowic Śląskich jako “Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.. Spółkę powołali byli pracownicy oddziału kotłowego kopalni, którzy objęli 51% udziałów. Pozostałe 49% udziałów objęła KWK “Siemianowice”, a po jej likwidacji sukcesorem prawnym stała się Kompania Węglowa S.A. Aktualnymi udziałowcami są osoby prawne.

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 listopada 1992 roku. Do 1995 roku Ciepłownia Siemianowice dzierżawiła majątek od KWK “Siemianowice”. W latach 1996-1998 Ciepłownia leasingowała dzierżawiony majątek. Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Na początku swojej działalności “Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. posiadała dwa oddziały. Główna siedziba mieściła się przy ulicy Marii Konopnickiej 1 (tzw. Rejon II), a ówczesny oddział zakładu przy obecnej ulicy Olimpijskiej 14 (dawna Al. Przodowników Pracy, tzw. Rejon I). W siedzibie głównej przedsiębiorstwa zainstalowane były dwie parowe jednostki kotłowe. Natomiast w oddziale zakładu znajdowały się trzy kotły parowe, dwa kotły wodne.

Obecnie “Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. zlokalizowana jest przy ulicy Olimpijskiej 14 w Siemianowicach Śląskich. W przedsiębiorstwie zainstalowane są cztery kotły wodne.

Ciepłownia Siemianowice Sp.z o.o. – stan na dzień 02.02.2022r.

Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. i papier firmowy

Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. w roku 1994

Skan przedstawia pismo Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o. do PPUH Labor Sp. z o.o. oraz PED Makron w Siemianowicach Śląskich, będących odbiorcą ciepła z zakładu. Pismo pochodzi z roku 1994 i wówczas siedziba zakładu mieści się jeszcze przy ulicy Konopnickiej 1. Likwidacja tego oddziału zakładowego (Rejon II) rozpoczęła się w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wówczas też, spółka przeniosła główną siedzibę oraz przedmiot swej działalności na ulicę Olimpijską.

Źródła:

  1. Materiały własne
  2. Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. (strona internetowa)

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wykorzystanie gruzu betonowego przez osoby fizyczne.

Czy można to zrobić zgodnie z literą prawa?
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.