Apteczne opowieści | Ernst Schering | Chemische Fabrik auf Actien

przez | 24 stycznia 2022

Ernst Schering i zielona apteka

Opowieść spoza granic Polski, ale jako, że mowa o niemieckim biznesie, to można zakładać, że z Niemiec, jakoś trafimy na Górny Śląsk. Jest rok 1851 i Ernst Schering w Berlinie przy Chausseestraße otwiera swoją aptekę Grüne Apotheke (zieloną aptekę). Tereny przy Chausseestraße są bezpośrednio połączone z zakładami Borsiga (Borsig-Lokomotiv-Werke). Pracownicy tej firmy stanowią znaczną pulę klientów apteki. Ernst Schering, z wykształcenia farmaceuta, zamierza produkować chemikalia o najwyższej czystości. Pracuje w swoim małym laboratorium, a w 1855 roku swoje wytwory prezentuje na Wystawie Światowej w Paryżu. Za swą pracę zostaje uhonorowany na wystawie nagrodą. Zaopatruje w swoje produkty między innymi przemysł perfumeryjny, tekstylny, skórzany, mydlany. Popyt rośnie, a „Zielona Apteka” stopniowo przekształca się w fabrykę preparatów chemicznych i farmaceutycznych. We wrześniu 1864 roku firma przenosi się do nowego budynku w dzielnicy Wedding. Oprócz specjalnych preparatów na większą skalę produkowano tam chloroform, kwas azotowy i kwas solny (jak również związki jodu i potasu).

Chemische Fabrik auf Actien i rok 1871

W 1871 roku Schering sprzedaje akcje i zmienia nazwę na Chemische Fabrik auf Actien (dawniej E. Schering). Ta data jest datą założenia firmy. W kolejnych latach firma mocno się rozwijała. W 1913 roku firma zatrudniała 935 robotników, 112 mistrzów rzemieślniczych oraz 180 pracowników biurowych. Nie jest to jak widać już apteka. Oprócz zakładu w Berlinie, dwie fabryki znajdowały się również w Rosji oraz jeden zakład na terenie Wielkiej Brytanii. W ówczesnym czasie sporo zarabiano na kwasie salicylowym oraz środkach nasennych i odkażających.

Obraz fabryki Chemische Fabrik auf Actien około 1913 roku
(źródło: https://www.immigrantentrepreneurship.org)

Czas na wątek górnośląski

W 1922 roku zarząd Chemischen Fabrik auf Actien nabył większość udziałów w fabryce chemicznej Chemischen Fabrik auf Actien (dawniej E. Schering) od górnośląskiego Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken. W 1937 roku firmy Kokswerke und Chemische Fabriken AG i Chemischen Fabrik auf Actien połączyły się z siostrzaną firmą Schering-Kahlbaum AG. Tego samego dnia zmieniły nazwę ze względu na uznaną na całym świecie nazwę Schering na Schering Aktiengesellschaft . W ten sposób biznes farmaceutyczny stał się częścią grupy górniczo-chemicznej, która produkowała również produkty wykorzystywane w radiografii oraz pestycydy.

Czas na wątek górnośląski po raz drugi

Opisana historia, której początki sięgają małego aptecznego pomieszczenia, wzięła się z kolejnego górnośląskiego powiązania. Tym razem, powiązania w postaci plomby ołowianej. Plomba została znaleziona na terenie Rudy Śląskiej. Co przyjechało zaplombowane na teren Górnego Śląska? Leki? Surowce chemiczne? Tego się nie dowiemy. Znalazca plomby nawet nie był w stanie określić mi dokładnie miejsca jej znalezienia. Fizycznie jednak figuruje w moich ołowianych zbiorach. Uwzględniając zatrzymaną w czasie plombową pieczęć, można wskazywać, że plomba pochodzi sprzed 1937 roku, nim nazwa firmy uległa zmianie. Więcej o niej powiedzieć nie można. Okaz należy do najczęstszych chyba rozmiarowo plomb: średnica plomby to 20mm, a jej waga wynosi 11,1 grama. Taka to oto historia odtworzona na podstawie małego ołowianego „placka”. Warto wspomnieć, że w 2006 roku spółka akcyjna Schering (Schering AG), została przejęta przez równie znaną na świecie Bayer AG. Nowi właściciele nie chcieli rezygnować z nazwy, która jest historią. Tak też narodziła się Bayer Schering Pharma AG

E. Schering, Berlin; Chemischen Fabrik auf Actien – plomba ołowiana

Źródła:

  1. Materiały własne
  2. wikipedia. de
  3. www-deutsche-apotheker-zeitung-de (stan na 30.01.2022r.)

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Zmiana pozwolenia wodnoprawnego. Jakie napotkamy trudności?

(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)