Kopalnia Węgla Kamiennego Gottwald

przez | 24 września 2018
Kopalnia Węgla Kamiennego Gottwald

Kopalnia Węgla Kamiennego Gottwald

Kopalnia Węgla Kamiennego Gottwald rozpoczęła swoją działalność w 1903 roku jako kopalnia węgla kamiennego „Eminenz”. W 1904 roku rozpoczęto drążenie szybu Georg (w 1907 roku szyb był zgłębiony do głębokości 304m). Kopalnia „Eminenz” została w 1905 roku połączona z kopalnią Waterloo. Od 1905 roku rozpoczęto drążenie szybu wentylacyjnego „Werter”. Kopalnia w początkowym okresie czasu należała do Szpitala św. Ducha w Bytomiu oraz do parafii w Chorzowie.

W okresie pomiędzy I, a II wojną światową kopalnia pozostawała w zarządzie Huty Pokój, a następnie Rudzkiego Gwarectwa Węglowego. Po II wojnie światowej kopalnia należała do Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego i funkcjonowała jako kopalnia Eminencja. W 1953 roku zmieniono nazwę kopalni na Kopalnia Węgla Kamiennego Gottwald (na cześć pierwszego komunistycznego prezydenta Czechosłowacji czyli Klementa Gottwalda).

Historia kopalni Gottwald jest nierozerwalnie, od 1 stycznia 1974, związana z kopalnią węgla kamiennego Kleofas, z którą została wówczas połączona. Od 1993 roku kopalnia została włączona do Katowickiego Holdingu Węglowego. Rozpoczęty proces likwidacji kopalni został zakończony poprzez budowę na terenach kopalni centrum handlowego Silesia. Ocalały szyb Jerzy jest zasadniczym elementem wizualnym CH Silesii.

    Źródła:

  1. Wikipedia
  2. Frużyński A., Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Księży Młyn, 2012

 

Kopalnia Węgla Kamiennego Gottwald w Katowicach graficznie

Pismo przedstawia firmówkę Kopalni Węgla Kamiennego Gottwald w Katowicach w korespondencji z Huta Baildon. Pismo datowane jest na dzień 6 sierpnia 1974 roku, czyli z datą gdy kopalnia Gottwald była już połączona z kopalnią Kleofas. Treść pisma dotyczy lokalizacji hydroforni. Pismo podpisane jest przez dyrektora kopalni Mariana Gustka.

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) lecznic weterynaryjnych
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów, wpis do BDO
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)