Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „STALEXPORT”

przez | 10 września 2018
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Stalexport

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Stalexport

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „STALEXPORT” rozpoczęło działalność 1 stycznia 1963 roku. Specjalizacją przedsiębiorstwa był eksport i import wyrobów hutniczych oraz import surowców dla polskiego hutnictwa.

Czasy wówczas były takie, że przedsiębiorstwa produkcyjne nie miały specjalnych uprawnień do prowadzenia transakcji zagranicznych. Do tego celu wykorzystywane były przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, przykładowo Stalexport (inne znane to Baltona, Pewex, Hortex czy Unitra).

Przedsiębiorstwa handlu za­granicznego pozostawały wyłącznym pośrednikiem w obrotach z zagranicą, co sprzyjało utrzymywaniu się poglądu utożsamiającego państwowy monopol handlu zagranicznego z monopolem przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Z końcówką lat 80 rozpoczęto transformację przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Nie wszystkim się udało. Ze Stalexportem było tak, że w 1993 roku nastąpiło jego przekształcenie w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i prywatyzacja, a od dnia 26 października 1994 roku akcje Spółki notowane są na GPW. W późniejszym okresie czasu powstaje Stalexport Autostrady który otrzymał na okres 30 lat koncesję na eksploatację odcinka autostrady płatnej A4 (na trasie Katowice-Kraków). Od tego momentu działalność Spółki obejmuje dwa główne obszary działalności, tj. usługi autostradowe i działalność handlową (eksport, import, obrót krajowy wyrobami stalowymi, surowcami hutniczymi oraz przetwórstwo wyrobów stalowych). Od połowy 2006 roku Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Atlantia. Od 1 października 2007 roku Spółka koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z budową i eksploatacją autostrad płatnych oraz na wynajmie powierzchni biurowych w biurowcu przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach, którego Spółka jest współwłaścicielem i w którym do 17 maja 2013 znajdowała się również jej siedziba. Katowice i ulica Mickiewicza 29? Tak, to właśnie te charakterystyczne budynki w Katowicach, które obecnie zajmują „trzecią pozycję wysokościową” w stolicy Śląska.

    Źródła:

  1. Wikipedia
  2. Strona internetowa Stalexport – Autostrady S.A.
Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego „stalexport” w katowicach graficznie

Pismo przedstawia firmówkę Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Stalexport” z siedzibą w Katowicach z września 1991 roku, dotyczącą należności finansowych od siemianowickiej Huty Jedność.

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) zakładów leczniczych
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów, wpis do BDO
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)