Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice w Mysłowicach

przez | 12 listopada 2017
Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice

Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice

Kopalnia Węgla Kamiennego w Mysłowicach rozpoczęła działalność w 1837 roku od momentu gdy wydobycie węgla na tym terenie zostało zainicjowane przez kopalnię „Danzing”. W 1839 roku udziały w zasobach własnościowych kopalni posiadał Franciszek Winckler. W 1840 roku zainstalowana na kopalni została maszyna parowa, która służyła do celów odwadniania chodników kopalnianych. Od 1882 roku wzbogacenie węgla prowadzone było w nowej sortowni węgla, która przetrwała do dzisiejszych czasów (2017 – planowane wyburzenie do końca 2018 roku). W 1889 roku kopalnia należy do Katowickiej Spółki Akcyjnej dla górnictwa i Hutnictwa. Dwa lata później, w 1901 roku, kopalnia Mysłowice przechodzi do historii górnictwa światowego jako pierwsza kopalnia węgla kamiennego gdzie wyrobiska kopalniane, powstałe po wybraniu węgla kamiennego, wypełniano mieszaniną wody i piasku czyli do dziś stosowaną technologią podsadzki hydraulicznej.

Kopalnia posiadała kilka szybów wydobywczych, część została już zlikwidowana (szyb Jagiełło i szyb Zachodni). Kopalnia w 2007 roku została połączona z KWK Wesoła i funkcjonuje jako Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice – Wesoła. Ostatnią tonę węgla z ruchu Mysłowice wydobyto w 2008 roku, a całe wydobycie węgla od tego czasu kierowane jest na ruch Wesoła. Od lipca 2011 roku obiekty należące do ruchu Mysłowice są likwidowane i należy spodziewać się, że budynki zakładu z końca XIX wieku znikną z powierzchni Mysłowic do końca 2018 roku.

Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice w Mysłowicach graficznie

Na zdjęciu przedstawiono pismo datowane na 1975 rok, adresowane do Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w kwestii wypożyczenia dla Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice elementu niezbędnego do uruchomienia osadzarki wykorzystywanej do wzbogacania węgla kamiennego. W 1975 roku Ośrodek Naukowo-Badawczy dla spraw Przeróbki Mechanicznej Węgla zlokalizowany był przy kopalni doświadczalnej Barbara w Mikołowie (obecnie ulica Podleska 72 w Mikołowie).

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) mikroprzedsiębiorców
:
Każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien złożyć coroczny raport KOBIZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Raport ten ma zastąpić dotychczasowe sprawozdanie w zakresie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Raport KOBIZE należy wprowadzić w formie elektronicznej, a konieczność jego złożenia pojawia się już wówczas gdy posiadamy pojazdy samochodowe, klimatyzację, malujemy jakiekolwiek elementy czy też prowadzimy proces spawania.
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)