Archiwum kategorii: Mysłowice

Obiekty przemysłowe na terenie Mysłowic

Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice – 2017

Za chwilę. Tylko historia.     SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) przemysłu górniczego: pozwolenie na wytwarzanie odpadów; pozwolenie na emisję gazów i pyłów; pozwolenie wodnoprawne; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa, sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów (ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)