Zakłady Urządzeń Górniczych GLIMAG w Gliwicach

przez | 24 marca 2018
Zakłady Urządzeń Górniczych GLIMAG w Gliwicach

Zakłady Urządzeń Górniczych GLIMAG w Gliwicach

Zakłady Urządzeń Górniczych GLIMAG w Gliwicach początek swój biorą w 1945 roku, kiedy zakład funkcjonował jako podmiot dokonujący remontów i napraw pojazdów samochodowych. W Gliwicach naprawiano samochody ciężarowe i osobowe oraz autobusy różnych producentów i marek ocalałych po drugiej wojnie światowej. Zakład wykonywał również do naprawianych pojazdów niezbędne podzespoły. W 1950 roku nazwa zakładu brzmi Gliwicka Wytwórnia Części Samochodowych. Produkcja obejmuje tłoki, zawory, koła zębate (skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe, zwolnice) siodła do naczep. Od 1977 roku uruchomiono produkcję kół zębatych przekładni głównej, mechanizmu różnicowego do autobusów marki Berliet. Zakład zaczyna specjalizację w produkcji kół zębatych i podzespołów opartych na tych elementach mechanicznych. Z początkiem lat osiemdziesiątych firma coraz silniej wiąże się z przemysłem górniczym. W 1980 roku nazwa zakładu brzmi Zakład Urządzeń Górniczych „GLIMAG”. Po zainwestowaniu w nowe obrabiarki (duże centra obróbkowe, wytaczarki) zaczęto produkować kombajny ścianowe, przekładnie do kombajnów chodnikowych, przenośników taśmowych i zgrzebłowych. Od 2002 roku zakłady, po restrukturyzacji działają jako Zakłady Mechaniczne GLIMAG Sp. z o.o. Z dniem 6 czerwca 2013 roku powstaje spółka akcyjna Zakłady Mechaniczne GLIMAG SA. Obecnie Zakłady są producentem różnych przekładni mechanicznych dla górnictwa i przemysłu dźwignicowego. Świadczą usługi w zakresie remontów i montażu przekładni, obróbki skrawaniem różnych części maszyn oraz obróbki cieplnej.

Zakłady Urządzeń Górniczych GLIMAG w Gliwicach graficznie

Pismo przedstawia firmówkę Zakładów Urządzeń Górniczych GLIMAG w Gliwicach z 1989 roku. W piśmie, skierowanym do Zakładów Mechanicznych Zamet w Tarnowskich Górach, ZUG GLIMAG informuje o rezygnacji z zamówienia. W tym okresie czasu ZUG GLIMAG przynależy do Gwarectwa Mechanizacji Górnictwa POLMAG (utworzonego w 1985 roku).

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) przemysłu maszynowego
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; pozwolenie na emisję gazów i pyłów; pozwolenie wodnoprawne;
raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)