Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO w Zgorzelcu

przez | 18 marca 2018
Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO w Zgorzelcu

Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO w Zgorzelcu

Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO w Zgorzelcu to firma powstała w oparciu o warsztaty kopalni i elektrowni Turów w Turoszowie. W 1957 roku utworzono Warsztat Kombinatu Górniczo – Energetycznego Turów, którego zadaniem było prowadzenie remontów maszyn górniczych eksploatowanych w obrębie kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni spalającej wydobyty węgiel brunatny. W warsztatach produkowało się również elementy maszyn, które były wykorzystywane jako części zamienne podczas prowadzonych remontów. Dziesięć lat później Warsztaty zostały przekształcone w Przedsiębiorstwo Państwowe – Fabrykę Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO. W latach osiemdziesiątych XX wieku firma funkcjonowała jako Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO. Po podjęciu się realizacji zlecenia dla jednej z pomorskich firm, spółka wpadła w kłopoty finansowe zakończone w 2004 roku upadłością. Od 2005 roku nastąpiło przejęcie firmy przez KOPEX i obecnie zakład działa jako KOPEX – FAMAGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zakład produkcyjno-remontowy znajduje się wciąż w Zgorzelcu. Obecnie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, produkcja zakładów obejmuje między innymi wielonaczyniowe koparki kołowe i łańcuchowe, zwałowarki oraz ładowarko-zwałowarki, przenośniki samojezdne PGOT oraz przenośniki taśmowe, transportery gąsienicowe czy też wywrotnice wagonowe.
Źródła:

  1. Strona internetowa KOPEX – FAMAGO Sp. z o.o. (stan na marzec 2018)
Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO w Zgorzelcu

Pismo przedstawia druk firmowy Zakładów Produkcyjno-Montażowych Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO w Zgorzelcu datowany na 12 kwiecień 1988 roku. Pismo dotyczy uzgodnień z Zakładami Mechanicznymi „Zamet” w Tarnowskich Górach w zakresie ustalenia cen dla narzędzi zamówionych przez ZPMMGO FAMAGO w ZM „Zamet”.

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) hurtowni materiałów budowlanych
:
pozwolenie na emisję gazów i pyłów, zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia, ewidencja odpadów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa, sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)