Tatrzańskie przygody hutnicze

przez | 24 czerwca 2019
Młot Anny Kuźnice

Młot Anny Kuźnice

Hamry, Huty Hamerskie i Kuźnice | Szlakiem szlaki

Historia wydobycia rud żelaza w Tatrach i okolicy lat trochę ma. Poza rudami żelaza w Tatrach wydobywano również rudy srebra i miedzi. O ile przygoda z innymi metalami, niż żelazo, była stosunkowo krótka i zwykle nieszczególnie opłacalna, o tyle kopalnictwo i hutnictwo żelaza miało zdecydowanie dłuższą historię, co więcej związane było z bezpośrednim rozwojem okolicy. Ślady hutnictwa w rejonie tatrzańskim są wciąż widoczne, a jednym z najprościej znajdywanych  śladów w terenie są fragmenty żużli, liczne w szczególności w potoku Bystra. Na zdjęciu Młot Anny w Kuźnicach z końca XIX wieku. Lepszej jakości zdjęcie można obejrzeć na polona.pl.

Źródło zdjęcia: H. Jost, O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne , Warszawa, 1962

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Kiedy nie musisz wnosić opłaty do Marszałka Województwa za wydawane klientom reklamówki?

(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)