Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach

przez | 12 stycznia 2018
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach (SUPON Katowice) należało do jednego z wielu, rozrzuconych na terenie kraju, przedsiębiorstw oferujących sprzęt przeciwpożarowy oraz sprzęt ochrony osobistej (popularnie zwany sprzętem BHP). Przedsiębiorstwo powstało w latach 60 (źródło informacji niepewne…).

W latach 70 XX wieku przedsiębiorstwo zostało włączone do Zrzeszenia Przedsiębiorstw Handlowo-Technicznych Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich. W tym okresie czasu wszystkie zakłady świadczące sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego oraz sprzętu ochrony osobistej podlegały pod scentralizowane zarządzanie pod postacią zjednoczenia. W ówczesnych czasach (lata 80) wszystko musiało mieć charakter centralnie sterowanej gospodarki. W związku z powyższym w 1988 roku zjednoczenie opracowywało (zgodnie z zarządzeniem ministra rynku wewnętrznego) bilanse dotyczące zaopatrzenia zakładów. Zaopatrzenie dotyczyło „obuwia robocze filcowo-gumowego wulkanizowanego wraz z obuwiem gumowym roboczym i ochronnym oraz środków gaśniczych pianotwórczych i proszków gaśniczych„. Dla każdego kto potrzebował nie mogło braknąć sprzętu, a wytwórców krajowych mieliśmy w ograniczonych ilościach. Lata zmian ustrojowych pozwoliły dotrwać katowickim zakładom do roku 2007, kiedy to państwowy właściciel postanowił dokonać wyceny przedsiębiorstwa i jego sprzedaży. Wstępnie miało trafić w ręce pracownicze. Firma przetrwała. Znajduje się obecnie w zupełnie innym miejscu (ul. Wiosny Ludów w Katowicach), ale dalej świadczy sprzedaż sprzętu ppoż i BHP oraz usługi związane z tym obszarem.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach graficznie

Pismo przedstawia druk firmowy Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach datowane na 1992 rok. Pismo skierowane jest do Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich i dotyczy zaległości płatniczych, które powinny zostać uregulowane przez Hutę, już na podstawie wyroku sądowego. W tym okresie czasu siedziba zakładów znajdowała się w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego.

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) hurtowni spożywczych
:
ewidencja odpadów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa, sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, ewidencja opakowań
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)