Kopalnia Piasku Szczakowa w Jaworznie

przez | 13 stycznia 2018
Kopalnia Piasku Szczakowa w Jaworznie

Kopalnia Piasku Szczakowa w Jaworznie

Kopalnia Piasku Szczakowa w Jaworznie rozpoczęła wydobycie piasku w 1954 roku, a jej głównym zadaniem było i jest do dziś dostarczanie piasku podsadzkowego dla przemysłu wydobywczego. Piasek dostarczany jest głównie dla sektora węglowego, na terenie Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Zachodniej Małopolski. Nie tylko kopalnie węgla kamiennego były odbiorcami piasków podsadzkowych. Do klientów „Szczakowej” należały również kopalnie eksploatujące rudy cynku i ołowiu: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie oraz Zakłady Górnicze „Trzebionka” w Trzebini. Ciekawostką jest fakt, że również Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce była klientem, zgłaszającym zapotrzebowanie na piaski podsadzkowe z Jaworzna.

Poza piaskami podsadzkowymi w kopalni eksploatowane są również piaski z przeznaczeniem do celów budowlanych oraz piaski kwarcowe formierskie dla przemysłu odlewniczego, hutniczego i chemii przemysłowej. W związku z likwidacją wielu kopalń węglowych w Polsce, następują ciągłe zmiany w zakresie nie tylko w ilości wydobycia i sprzedaży piasku, ale również w jego asortymencie. Coraz większego znaczenia nabiera eksploatacja kopaliny w obrębie złoża „Szczakowa”, pola eksploatacyjnego Pole I skarpy 3d (w obrębie tego pola zlokalizowane są piaski kwarcowe formierskie). Kopalnia w chwili obecnej należy do DB Cargo Polska SA.

Źródła:

  1. S, Bednarczyk… Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku „Szczakowa” w Jaworznie, 9;85, Przegląd Górniczy, 2015
Kopalnia Piasku Szczakowa w Jaworznie graficznie

Pismo przedstawia druk firmowy Kopalni Piasku Szczakowa w Jaworznie datowane  na 1993 rok. Pismo skierowane jest do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Labor Sp. z o.o. w Katowicach, informując o wysokości podatku VAT, który będzie rozliczany zgodnie z nowymi przepisami podatkowymi.

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) stacji paliw płynnych
:
zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia, ewidencja odpadów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa, sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, karta informacyjna przedsięwzięcia
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)