Huta Łabędy w Gliwicach

przez | 29 grudnia 2017
Huta Łabędy w Gliwicach

Huta Łabędy w Gliwicach

Huta Łabędy w Gliwicach to wieloletnia historia przeróbki rudy żelaza. Początki działalności opierają się jeszcze na Hucie Hermina, która wybudowana została w połowie XIX wieku. Oddana do użytku w 1848 roku wyposażona była w cztery piece pudlarskie z młotem. Początkowo w hucie wykorzystywano napęd wodny. W kolejnych latach zrezygnowano z napędu wodnego na rzecz napędu parowego. Warto wspomnieć, że Huta Hermina byłą pierwszym zakładem w Europie gdzie zainstalowane zostało oświetlenie elektryczne! Już w 1887 roku huta znacznie rozbudowała swe moce produkcyjne poprzez wykorzystywanie 23 pieców pudlarskich. Dodatkowo zakład wyposażono w młotownie oraz walcarki. Modernizacja huty prowadzona na początku XX wieku doprowadziła do budowy stalowni martenowskiej. W 1911 roku Huta Hermina została wyposażona w walcownie blach na zimno. W końcówce lat 30 wybudowane zostały obiekty wchodzące w skład obecnego wydziału walcowni. Po II wojnie światowej stosunkowo szybko odbudowane zniszczony zakład i już w 1949 roku nastąpił pierwszy wytop na stalowni martenowskiej. 1 kwietnia 1950 roku utworzone zostało Przedsiębiorstwo Państwowe Huta Łabędy, z którego po roku wydzielono Zakłady Mechaniczne (obecne Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.). W 1963 roku uruchomiony został nowy, 200­ tonowy piec nr VII na wydziale stalowni. W latach 70 XX wieku uruchomiono nowy wydział tzw. jarzm. Wraz ze zmianami zachodzącymi w trakcie przemian gospodarczych, 1 stycznia 1998 roku huta rozpoczęła proces restrukturyzacji: powstaje HUTA ŁABĘDY S.A. W 2010 roku rozpoczyna się produkcja na wydziale cięcia wzdłużnego blach i kształtowników zimnogiętych.

Obecnie huta posiada wydziały produkcyjne: 1) Wydział Walcowni (produkuje nowoczesny typoszereg obudów z kształtowników typu V) wraz z walcownią bruzdową kształtowników (D650, która głównie walcuje kształtowniki konstrukcyjne dla budownictwa) oraz z gięciarnią łuków (produkująca łuki kopalniane na obudowy górnicze, odgałęzienia wyrobisk korytarzowych), 2) Wydział Jarzm (produkujący strzemiona, stojaki cierne oraz inne akcesoria górnicze), 3) Wydział Kształtowników Giętych na Zimno (produkujący kształtowniki o przekroju kwadratu; wydział ten posiada również linię do cięcia wzdłużnego blach w kręgach), 4) Wydział Rur (w którym na najnowocześniejszej linii produkcyjnej w Europie wytwarza się rury zgrzewane ze szwem).

Od 2011 roku Hutą zarządza (jako główny akcjonariusz) spółka Węglokoks S.A.

Źródła:

  1. Strona internetowa Huty Łabędy (hutalab.com.pl – stan 2017r.)
  2. Archiwum gazeta.pl (stan 2006r.)
 Huta Łabędy w Gliwicach graficznie

Pismo przedstawia druk firmowy datowane na lipiec 1991 roku. Pismo dotyczy wezwania do zapłaty od Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich.

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) podmiotów zbierających odpady
:
zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na transport odpadów, ewidencja odpadów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa, sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)