Piła w Bielsku

przez | 5 stycznia 2020

Wapienica i jej narzędzia

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA

Piły czy frezy? Oczywiście, że z Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica w Bielsku Białej.Historia zakładów sięga roku 1921. W oparciu o kapitał Oskara Fabiny, Artura Schädel oraz Wilhelma Riedel powstała „Polsko-Śląska Fabryka Pił i Narzędzi”. W fabryce rozpoczęto produkcję narzędzi, głównie pił. Początkowo napęd urządzeniom zapewniał silnik spalinowy, który w roku 1935 zamieniono na silnik elektryczny. Ówczesna produkcja obejmowała wówczas głównie narzędzie dla przemysłu drzewnego (tartaki, stolarnie, pracownicy leśni). Wielkość produkcji rocznej wynosiła około 6000 pił trakowych, 24000 pił tarczowych oraz 48000 pił poprzecznych. Produkowano również  brzeszczoty stolarskie do pił ramowych oraz piły stolarskie jednochwytne. W roku 1932 brat Oskara Fabiny sprzedał swój udział w majątku fabryki Janowi Kornowi ten z kolei po 4 latach sprzedał na rzecz nowego właściciela Fryderyka Wladarza. W tym okresie istniejąca fabryka zawarła umowę o współpracy z Hutą „Pokój” która również produkowała piły do drewna na zamówienia państwowe. Przed wybuchem II Wojny Światowej w fabryce zatrudnionych było około 100 osób. W okresie wojennym fabryka funkcjonowała pod nazwą „Schlesiche Sägenfabrik Lobnitz, b.Bielitz Beskiden”.

Powojenne perypetie

Powojenne czasy to okres zarówno ponownego uruchomienia produkcji jak i rozpoczęcia rozbudowy zakładów. W roku 1946 zatrudnienie wynosiło 33 osoby, a produkcja obejmowała osiem asortymentów narzędzi w 80 typowymiarach. W roku 1960 zatrudnionych było już ponad 700 osób, a produkcja objęła 44 asortymenty w ponad 700 typowymiarach. Od lat 50 XX wieku zakłady produkują zarówno piły wielorakiego zastosowania, jak również frezy tarczowo – piłkowe, noże do strugarek oraz wiertła.

W latach sześćdziesiątych Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA działała jako przedsiębiorstwo państwowe podległe Zjednoczeniu Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi. W latach 70 podczas reorganizacji zakłady trafiły do Kombinatu Przemysłu Narzędziowego, a w roku 1974 Kombinat otrzymał ostateczną nazwę Kombinatu Przemysłu Narzędziowego „VIS” z siedzibą w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych w Warszawie. Co ciekawe, Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA jako jedna z pierwszych w Polsce (w roku 1989) zastosowała w procesie przygotowania półfabrykatów technikę laserowego wykrawania. Okres transformacji związany był z przekształceniami fabryki.

W roku 2004 roku większościowy pakiet akcji nabyła firma Koelner S.A. z Wrocławia (aktualnie RAWLPLUG S.A.) będąca liderem na rynku techniki mocowań. Kolejna istotna zmiana zaszła w roku 2017, kiedy to nabywcą 100% udziałów spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o oraz praw do znaków towarowych „Globus” i „Glotech” od firmy RAWLPLUG. S.A. została Firma Handlowo-Usługowa „Sobik”.

Na skanie firmówka zakładowa z roku 1992. FPiN WAPIENICA sprzedała, jedną ze swych maszyn, rybnickiemu producentowi filtrów samochodowych i maszynowych. Zabójcza kwota prawie dwudziestu milionów złotych… Złote czasu lat 90… Firmy, zarówno FPiN WAPIENICA, jak i kupujący prasę mimośrodową FILTROMEX  wciąż prowadzą działalność produkcyjną. Czy zakupiona wówczas prasa wciąż jest elementem produkcji filtrów?

Źródło informacji: globus-wapienica.eu

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Jak to jest z tym BDO? Rejestracja w systemie

(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)