Pierwsza trójka we wrześniu 1945

przez | 27 lipca 2019
Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Sosnowcu

Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Sosnowcu

Po wyzwoleniu węgiel na wagę złota

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny po zakończeniu II wojny światowej rosło z każdym dniem. Odbudowujący się po zniszczeniach wojennych kraj potrzebował znacznych ilości węgla. Uzyskanie go nie było łatwe. Brak dostaw prądu powodował unieruchomienie pomp odwadniających. Brakowało wielu materiałów koniecznych do realizacji prac górniczych. Co najważniejsze, pojawiły się problemy z transportem węgla we wszystkie zakątki kraju.

Spośród 10 zjednoczeń przemysłu węglowego, utworzonych w marcu 1945 roku, największą ilością kopalń uruchomionych w kwietniu 1945, roku cechowało się Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego. Łącznie uruchomiono 12 kopalń. Kolejne miejsce Ex æquo zajęły, z ilością 7 kopalń, Krakowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego oraz Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego.

Na skanie pieczątka Działu Techniki Ruchu Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Sosnowcu (siedziba zjednoczenia). Dokument z 1955 roku skierowany do kopalni Niwka-Modrzejów z „Kartami Zbiorczymi Stanu Maszyn” oraz „Schematami obłożeń maszyn”.

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Moduł elektronicznej ewidencji odpadów już we wrześniu 2019 roku do testów. Kiedy obligatoryjne korzystanie?

(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)