Mortimer-Porąbka, Porąbka-Mortimer… było, znikło…

przez | 2 września 2019
Kopalnia Węgla Kamiennego Mortimer-Porabka

Kopalnia Węgla Kamiennego Mortimer-Porąbka

Kopalnia Węgla Kamiennego Mortimer – Porąbka w Zagórzu koło Dąbrowy Górniczej

Historia KWK Mortimer-Porąbka związana była z połączeniem tego co stare z tym, co młode. Kopalnia Mortimer swe początki wzięła z kopalni Ignacy, która działalność wydobywczą  rozpoczęła już w 1851 roku. Początkowo jako zakład o charakterze odkrywkowym, a od momentu ukończenia budowy szybu Mortimer, już jako tradycyjna głębinowa kopalnia węglowa.

Pod szyldem Kopalnia Mortimer zakład działał z końcem XIX wieku. Po II wojnie światowej historia kopalni Mortimer na parę lat związała się z sąsiadem z Klimontowa, czyli Kopalnią Klimontów. Połączono wówczas zakłady, które funkcjonowały, jako kopalnia Klimontów – Mortimer. W 1951 roku nastąpił rozwód i każdy z zakładów funkcjonował samodzielnie. Rok 1957 przyniósł pomysł budowy nowej kopalni bezpośrednio sąsiadującej z zasobami węgla kamiennego w obrębie Klimontowa i Zagórza. Mowa o kopalni Porąbka. Z dniem 1 lipca 1958 roku kopalnię Mortimer oraz kopalnię Porąbka połączono w jeden twór czyli Kopalnię Węgla Kamiennego Mortimer – Porąbka. Wspólnota trwała do 1974 roku, kiedy powiększono ją i wraz z KWK Klimontów utworzono KWK Czerwone Zagłębie.

Na skanie część nagłówkowa papieru firmowego z roku 1965. Kopalnia Węgla Kamiennego Mortimer – Porąbka, wówczas jeszcze z adresem „w Zagórzu koło Dąbrowy Górniczej„. Zagórze w ówczesnym okresie czasu nie było jeszcze dzielnicą Sosnowca. W 1967 roku uzyskało prawa miejskie, a dopiero z dniem 1 czerwca 1975 roku utraciło status miasta i zostało włączone do Sosnowca.

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Każda reklamówka wymaga od Ciebie opłaty recyklingowej? Sprawdź.

(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)