Kopalnia Węgla Kamiennego Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej

przez | 10 marca 2018
Kopalnia Węgla Kamiennego Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej

Kopalnia Węgla Kamiennego Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej

Kopalnia Węgla Kamiennego Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej to państwowa kopalnia węgla kamiennego utworzona w Dąbrowie Górniczej w 1865 roku, która wówczas nosiła nazwę „Łabęcki” (dwa lata później na terenach sąsiednich rozpoczęła wydobycie kopalnia „Nowa”). W 1876 roku właścicielami w/w kopalń, oraz dodatkowo kopalni „Cieszkowski”, „Ksawery” i „Hieronim” zostało Francusko – Włoskie Towarzystwo Dąbrowskich Kopalń Węgla. Wymienione zakłady połączono w jeden o nazwie „Łabęcki – Nowa”. 1879 rok przyniósł uruchomienie szybu „Paryż” i zmianę nazwy kopalni (Kopalnia Paryż). W tym okresie czasu powstał też drugi szyb wydobywczy: szyb „Chaper” (później nazywany Cieszkowskim). Na początku XX wieku wybudowana została przykopalniana elektrownia, która zasilała między innymi elektryczne maszyny wyciągowe służące do transportu materiałów i wydobytego węgla. To tutaj w 1918 roku zainstalowany został wentylator typu Guibald. W 1930 roku do użytkowania został oddany szyb Łabęcki. Wówczas też pogłębiono szyb Paryż. Podczas II wojny światowej kopalnia funkcjonowała pod zarządem koncernu „Preussag”. PO zakończeniu wojny, od 1945 roku kopalnia była częścią Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego i funkcjonowała jako Kopalnia Węgla Kamiennego Generał Zawadzki. Do zakładu przyłączone zostały wówczas również: kopalnia Flora, Kopalnia Mars i Reden. W 1958 roku obszar kopalni powiększono o odkrywkę Brzozowice oraz o dwie upadowe: Będzin i Koszelew. Pod koniec lat 60 rozpoczęto drążenie nowego szybu wydobywczego Andrzej. W 1990 roku kopalnia powróciła do swej pierwotnej nazwy Paryż. Restrukturyzacja przemysłu wydobywczego w Polsce przyniosła wstrzymanie wydobycia w 1995 roku i likwidację zakładu. Pozostała do dziś jedynie wydzielona spółka w obrębie zakładu przeróbczego węgla.

Źródła:

  1. Frużyński A., Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Księży Młyn, 2012
Kopalnia Węgla Kamiennego Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej

Pismo przedstawia druk firmowy KWK Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej  datowane na 6 listopad 1986 roku. Pismo dotyczy informacji przekazanej do Komornika Sądu Rejonowego we Będzinie.

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) zakładów stolarskich
:
pozwolenie na emisję gazów i pyłów, zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia, ewidencja odpadów; raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa, sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)