Kopalnia Siemianowice deleguje

przez | 23 lipca 2019
Kopalnia Węgla Kamienngo Siemianowice

Kopalnia Węgla Kamiennego Siemianowice

Na Kopalni Węgla Kamiennego Siemianowice wiedza w cenie

1979 rok na Kopalni Węgla Kamiennego Siemianowice w Siemianowicach Śląskich. Dyrektorem kopalni jest wówczas Marian Aksamski. Kopalnia z końcem lat siedemdziesiątych wydobywa blisko 3,5 miliona ton węgla kamiennego. W 1945 roku po wyzwoleniu wydobycie nie sięgało jednego miliona ton. Innymi słowy na zakładzie potrzeba solidnych i wykształconych pracowników. Z tego względu w miarę możliwości deleguje się pracowników by podnosili swe wykształcenie i kwalifikacje. Pan Ryszard pracuje w Oddziale Ruchu Załogi 4. Oddział popiera jego chęć dokształcania się. Dyrektor również. Nie pozostaje nic innego jak udać się do szkoły. Szkoły Mechanicznej.

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Skąd brać informacje o składzie stosowanych preparatów na terenie zakładu?

(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)