HALDEX – Polsko Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna

przez | 19 maja 2018
HALDEX Polsko-Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna

HALDEX Polsko-Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna

HALDEX – Polsko Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich powstała w 1959 roku jako twór międzynarodowej współpracy. Wówczas w Budapeszcie, władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Węgierskiej Republiki Ludowej, podpisały umowę na podstawie, której zarejestrowano w rejestrze RHB nową spółkę akcyjną. Międzyrządowa umowa, zawarta została na szczeblu ministrów górnictwa i energetyki (po stronie polskiej) oraz przemysłu ciężkiego (po stronie węgierskiej). Do celów lokalizacji Spółki wybrane zostają tereny w sąsiedztwie czynnego zakładu górniczego. Z tego względu wybór padł na Siemianowice Śląskie i teren zlokalizowane przy kopalni węgla kamiennego Michał. Powstający zakład przeróbczy miał posiadać moc przerobu odpadów górnictwa węgla kamiennego na poziomie 3200Mg/dobę. Tworzony zakład miał być jednocześnie laboratorium badawczym, w oparciu o które miały powstawać kolejne oddziały Haldex-u. Już w 1962 roku powstaje drugi zakład zlokalizowany w Bytomiu przy kopalni węgla kamiennego Szombierki. Dwa lata później utworzono następny zakład w Zabrzu, przy kopalni Makoszowy. W latach 1965-1967 Spółka dokonuje rozbudowy o kolejna dwa zakłady w Bytomiu i Zabrzu (przy kopalni Dymitrow oraz kopalni Rokitnica). Moc przeróbcza zakładów rośnie. W 1968 roku łączna moc przeróbcza wszystkich zakładów Spółki szacuje się na ponad 12 000Mg/dobę. Do przerobu wykorzystuje się odpady z hałd kopalnianych jak również odpady z produkcji bieżącej. Głównym zadaniem Haldex-u jest odzysk z odpadów, surowca węglowego. Początek lat siedemdziesiątych przyniósł zamysł zmian w zakładach przeróbczych i przygotowania Spółki do produkcji kruszyw lekkich. Produkcja kruszyw lekkich początkowo została rozpoczęta w Siemianowicach Śląskich. Z czasem (w roku 1980) do ruchu oddany zostaje Zakład Przeróbczy Odpadów Powęglowych w Mysłowicach-Brzezince. Po przemianach ustrojowych Haldex wciąż jest jednym z głównych podmiotów przerabiających odpady z branży górnictwa węgla kamiennego. Dodatkowo Spółka rozpoczyna produkcję wzbogaconych miałów energetycznych. Od 2002 roku powołana zostaje Spółka córka: CTL Haldex Sp. z o.o., która jako pierwsza w kraju rozpoczyna przerób odpadów w systemie „kontenerowym”, a w 2003 roku rozpoczyna się etap granulacji mułów węglowych. W roku 2007 Haldex, po wykupieniu pakietu akcji przez Kompanie Węglową, pozostaje w całości w zarządzie polskim. Warto dodać, że przez ponad 50 lat działalności Haldex-u, Spółka przerobiła ponad 155 milionów ton odpadów! Odzyskano z w/w przerobionej ilości odpadów, ponad 17,5 miliona ton węgla kamiennego, oraz ponad 99,2 miliony ton kamienia łamanego, który został wykorzystany w przemyśle cementowym, górniczym i ceramicznym. Jakby nie patrzeć, jest to prawdziwa działalność w kierunku proekologicznym. Gdyby nie działalność Haldex-u, spora część tego materiału spoczywała by na przykopalnianych hałdach…

    Źródła:

  1. Strona internetowa Spółki Haldex oraz CTL Haldex
Haldex – Polsko Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna graficznie

Pismo przedstawia firmówkę Haldex-u z października 1997 roku, w której Spółka zleca remont silnika do ładowarki Ł-34, pracującej w oddziale w Bytomiu przy kopalni Szombierki. Remont ma zostać wykonany przez PNMiUB Budropol S.C. z siedzibą w Katowicach. Warto wspomnieć, że Kopalnia Węgla Kamiennego Szombierki, nie fedrowała już w tym okresie od ponad półtora roku (likwidacja kopalni w dniu 1 marca 1996 roku).

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) przemysłu maszynowego
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; pozwolenie na emisję gazów i pyłów; pozwolenie wodnoprawne;
raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)