Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

przez | 30 listopada 2017
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG miało długą i jak się okazuje niezwykle potrzebną drogę w historii górnictwa. Nie tylko krajowego.

Powstałe po II wojnie światowej Centralne Biuro Projektów zostało w 1950 roku przekształcone w Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych z siedzibą w Gliwicach. W 1957 roku nastąpiło połączenie Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych oraz istniejącego od 1951 roku Instytutu Mechanizacji Górnictwa i utworzenie Instytutu Doświadczalno – Konstrukcyjnego Przemysłu Węglowego, który w 1958 roku przyjął nazwę Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego. Do 1975 roku Zakład skupiał w swoich strukturach kilka jednostek, które wydzielone utworzyło samoistne twory gospodarcze:

Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, Kopalnię Doświadczalną M-300 oraz Zakład Doskonalenia Kadr, tworząc Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG w Gliwicach, mający status ośrodka badawczo-rozwojowego. Jako, że celem nadrzędnym było ścisłe powiązanie procesów konstruowania maszyn z ich produkcją Ośrodek został podporządkowany organizacyjnie Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG, grupującemu wszystkie fabryki maszyn i urządzeń górniczych. KOMAG stał się wtedy zapleczem konstrukcyjnym, badawczym i rozwojowym dla wszystkich fabryk, wchodzących w skład Zjednoczenia. Na ich terenie KOMAG utworzył zakłady terenowe (FAMUR, FAZOS, TAGOR, RYFAMA i GEORYT). W 1979 r. do KOMAG-u został włączony Ośrodek Projektowo-Technologiczny Maszyn Górniczych ORTEM, dzięki czemu zakres działania został poszerzony o zagadnienia technologii wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz o organizację i zarządzanie produkcją. Zmieniono nazwę na Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych, a następnie po kolejnej reorganizacji – na Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Od 1 stycznia 2009 roku działa jako Instytut Techniki Górniczej KOMAG i mieści się w Katowicach. Jak z powyższego widać, KOMG był zarówno projektantem maszyn i urządzeń górniczych ale również poprzez zakłady wchodzące w skład zjednoczenia, pośrednio producentem tych urządzeń. Wiele maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie miało swój początek właśnie w Gliwicach.

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach graficznie

Na zdjęciu przedstawiono firmówkę KOMAG-u datowaną na wrzesień 1987 roku. Korespondencja dotyczy unowocześnienia produkcji dla maszyn i urządzeń projektowanych przez KOMAG. W tym okresie czasu KOMAG wchodził w skład Gwarectwa Mechanizacji Górnictwa POLMAG.

 

Źródła:

  1. Strona internetowa Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) przemysłu hutniczego
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; pozwolenie na emisję gazów i pyłów; pozwolenie wodnoprawne;
raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)