Aluminium o smaku fluoru

przez | 1 października 2019
Huta Aluminium w Skawinie

Huta Aluminium w Skawinie

Huta Aluminium w Skawinie rozpoczyna działalność

Historia Huty Aluminium w Skawinie nie jest historią odległą. Budowę zakładów rozpoczęto z początkiem lat 50 XX wieku, jako jedno z zadań planu 6 – letniego. W 1954 roku zakłady działają jako Skawińskie Zakłady Metalurgiczne. W 1959 roku funkcjonuje już nazwa Huta Aluminium w Skawinie. Produkcja aluminium w oparciu o technologię radziecką należy do uciążliwych. W szczególności znacznym oddziaływaniem na środowisko cechuje się wydział elektrolizy. W wyniku procesu elektrolizy do powietrza uwalniany jest w znacznych ilościach fluor. Z końcem lat siedemdziesiątych sprawa jest coraz bardziej nagłaśniania i wyniku działań społecznych wydział elektrolizy zostaje wygaszony. Istotną datą jest 7 stycznia 1981 roku, kiedy ówczesny prezydent miasta Krakowa Józef Gajewicz oraz minister hutnictwa Zdzisław Szałajda wdrażają w życie decyzję o wygaszeniu działalności wydziału elektrolizy w Hucie. Huta Aluminum w Skawinie, w formie prawdziwie „hucianej” nie przetrwała nawet 30 lat. Skutki produkcji aluminium, przy wykorzystaniu technologii z lat 50, odczuwa się w rejonie Skawiny do dziś. Na terenie byłej huty obecnie działają zakłady przetwórstwa aluminium, gdzie produkuje się między innymi wyroby walcowane oraz przewody i kable elektryczne, a same zakłady należą do Boryszew SA (Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina).

Na skanie natomiast korespondencja zakładowa. Pismo skierowane przez Hutę Aluminium w Skawinie Przedsiębiorstwo Państwowe do Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice, Zakład imieniem Feliksa Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej (obecna Huta Bankowa). Pismo datowane na grudzień 1976 roku.

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Dokument potwierdzający recykling. Kiedy należy go uzyskać?

(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)