Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN” w Zabrzu

przez | 14 listopada 2017
Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych "POWEN"Powen

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN”Powen

Na przykładzie Zabrzańskiej Fabryki Maszyn Górniczych „POWEN” w Zabrzu można stwierdzić, że ewolucja zakładów to zwyczajowo piękna opowieść. Początki zakładu sięgają lat pięćdziesiątych XIX wieku. Powstała na tym terenie huta Reden („Redenhütte”) posiadała dwa piece do wytopu stali. Na początku XX wieku na terenie huty zlokalizowany był wielki piec, piec pudlarski, walcownia prętów i blach, stalownia martenowska, kotlarnia, zakład budowy maszyn, fabryka akcesoriów szynowych, odlewnia żeliwa, warsztat mechaniczny i piec koksowniczy. Na wiosnę 1903 roku zakład przechodzi w ręce Friedricha Friedlaendera, który zmienia profil działalności. Zostaje wygaszona działalność typowo hutnicza, a rozwijana jest produkcja maszyn i konstrukcji stalowych dla przemysłu ciężkiego: górniczego i hutniczego. Zakłady utrzymują produkcję podczas obydwóch wojen światowych. Po II wojnie światowej zakłady zostają włączone do Zjednoczenia Fabryk Maszyn i Sprzętu Górniczego. Rozwija się w tym okresie czasu biuro konstrukcyjne, a zakłady zostają sprofilowane pod produkcję pomp dla górnictwa, by cztery lata później rozwinąć zakres produkcyjny o wentylatory przemysłowe.

Taki zakres produkcyjny utrzymał się przez wszystkie lata aż do okresu przemian lat 90 XX wieku. Nie było chyba kopalni węgla kamiennego w Polsce gdzie nie można było znaleźć zabrzańskich produktów. W 2005 roku rozpoczął się proces połączenia POWEN-u z firmą WAFAPOMP SA. W efekcie powstała grupa POWEN-WAFAPOMP SA z siedzibą w Warszawie. Oddział zabrzański w ostatnich latach znacznie się zmodernizował i wzbogacił o nowoczesne laboratorium badawcze pomp. Ze struktur POWEN-u wydzielona została w 2000 roku część produkująca wentylatory (obecnie to osobna spółka Stalkowent Sp. z o.o.).

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN” w Zabrzu graficznie

Na zdjęciu przedstawiono pismo datowane na 1987 rok, adresowane do ówczesnego zarządcy POWEN-u, Gwarectwa Mechanizacji Górnictwa POLMAG w Katowicach. W 1987 roku przy współudziale kilku zakładów w regionie (koordynatorem projektu był Kopex) podjęto realizację zlecenia w zakresie dostarczenia na rynek indyjski kompleksowych rozwiązań wraz z zamaszynowaniem dla kopalń węgla kamiennego funkcjonujących w Indiach.

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) przemysłu hutniczego
:
pozwolenie na wytwarzanie odpadów; pozwolenie na emisję gazów i pyłów; pozwolenie wodnoprawne;
raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)