Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych w Katowicach

przez | 4 listopada 2017
Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych w Katowicach

Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych w Katowicach

Okolice bliższe i dalsze Katowic były „zasiedlane” przez podmioty kooperujące z górnictwem. Wiele z tych powstałych podmiotów świadczyło liczne usługi budowlane, nie tylko dla górnictwa, na terenie całego kraju. Jednym z takich podmiotów jest katowicki Pemug (jest, ponieważ wciąż prowadzi swą działalność) .

Powstanie przedsiębiorstwa było związane z organizacją Zjednoczenia Biur Projektowo-Montażowych dla Górnictwa, w skład którego wchodziły między innymi trzy jednostki: (1) Budowy Inżynierskie i Prace Konstrukcyjne dla Przemysłu Węglowego (WALBO) z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja , nazwane od 1948 r. Zakładem Urządzeń Górniczych (ZUG), (2) Przedsiębiorstwo Instalacji Kopalnianych (PIK) w Sosnowcu, od 1948 r. Zakład Urządzeń Wydobywczych (ZUW) oraz Fabryka Sprzętu Górniczego i Odpylaczy Kopalnianych INTENSIW-FILTER z siedzibą w Katowicach-Ligocie przy ul. Książęcej, w 1948 r. przekształcona w Główne Warsztaty Mechaniczno-Kotlarskie.

Pierwsze zmiany nastąpiły w 1948 roku, kiedy Zjednoczenie otrzymało nazwę Zakłady Projektowo-Montażowe Przemysłu Węglowego, a w 1951 roku nowa nazwa brzmi Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych. Do końca lat osiemdziesiątych, jak również już po okresie transformacji z zakładem związane były różne formy skrótu nazwy przedsiębiorstwa PEMUG. W międzyczasie pojawia się jeszcze nazwa Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego „PEMUGiE”. W 1991 roku rozpoczęty proces prywatyzacji doprowadził do powstania Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach.

Przedsiębiorstwo przez kilkadziesiąt lat swej działalności wybudowało wiele konstrukcji stalowych i urządzeń wież wyciągowych, budynków, pomostów, przenośników taśmowych, urządzeń przyszybowych, płuczek, sortowni, suwnic oraz wielu innych obiektów, maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie jak i branżach pokrewnych. Obecnie działa w grupie skupiając kilka podmiotów.

Papier firmowy przedstawia korespondencję PMUG z Kopalnią Węgla Kamiennego Staszic w Katowicach w zakresie oferty cenowej na dostawę sprzętu górniczego do kopalni.

Źródła:

  1. Strona internetowa Pemug Spółka Akcyjna (www.pemug.com.pl)

 

SPONSOR STRONY: ekspercka – Pracownia Analiz Środowiska
Wybrane obowiązki środowiskowe (ochrona środowiska) przemysłu montażowego
:
pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne (opcja);
raport KOBiZE, sprawozdanie odpadowe do Marszałka Województwa,
sprawozdanie z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów
(ekspercka-Pracownia Analiz Środowiska)